Organizator

Organizatorem akcji jest Fresenius Medical Care Polska.

fresenius

FreseniusMedicalCare jest wiodącym na świecie dostawcą produktów i usług dla osób z przewlekłą niewydolnością nerek. Choroba ta wymaga poddawania pacjentów regularnym zabiegom dializ. Dializa jest niezbędną, ratującą życie procedurą, która oczyszcza krew i zastępuje funkcję nerek w przypadku niewydolności nerek.

Na całym świecie firma FreseniusMedicalCare prowadzi sieć 3.654 stacji dializ i sprawuje opiekę nad ponad 310 tysiącami pacjentów. Równocześnie, w 40 zakładach produkcyjnych na całym świecie wytwarzane są produkty do dializ, takie jak aparaty do dializ, dializatory i inne produkty jednorazowe.

W Polsce spółka FreseniusMedicalCare Polska obecna jest od prawie 30 lat. Produkty do hemodializy i dializy otrzewnowej firmy Fresenius wyposażają oddziały nefrologiczne i stacje dializ w szpitalach i ośrodkach na terenie całej Polski. Firma jest także dystrybutorem leków dla pacjentów z niewydolnością nerek.

FreseniusMedicalCare prowadzi w Polsce ośrodki dializacyjne poprzez spółkę FreseniusNephrocare Polska. Do sieci Centrum Dializ Fresenius należą obecnie 73ośrodki, rozmieszczone są na terenie całej Polski i obecnie obejmują stałą opieką ponad6.000dializowanych pacjentów. Przy każdym ośrodku działa porada nefrologiczna, zapewniająca specjalistyczne leczenie pacjentów z chorobami nerek w okresie przeddializacyjnym. Firma prowadzi także dwa oddziały nefrologiczne.

W centrum wszystkich działań firmy Fresenius jest pacjent. Misją firmy jest tworzenie przyszłości wartej życia. Dlatego też Centra Dializ Fresenius zapewniają wykonanie zabiegów hemodializy i dializy otrzewnowej oraz specjalistyczne konsultacje medyczne przy udziale personelu o najwyższych kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu oraz przy pomocy nowoczesnego sprzętu i innowacyjnych technik medycznych.Wszystkie stosowane w ośrodkach dializ procedury mają na celu zapewnienie najwyższej jakości świadczeń i bezpieczeństwa terapii.

Stacje dializ firmy Fresenius ściśle współpracują z ośrodkami transplantologii, a odsetek pacjentów zgłaszanych do przeszczepu nerki przekracza wymagane przez NFZ 7%.Priorytetem jest wysoka jakość leczenia i zgłaszanie jak największej liczby pacjentów na krajową listę oczekujących na przeszczep.

IMG_1896