Kampania 2016/2017 (śląskie)

Inauguracja i szkolenie

W roku szkolnym 2016/2017 kampania Drugie życieodbyła się na terenie województwa śląskiegopo raz drugi. W akcji wzięło udział 16 szkół ponadgimnazjalnych. Podczas uroczystej inauguracji, która odbyła się 23lutego 2017 r.w Katowicachuczniowie oraz opiekunowie reprezentujący poszczególne szkoły zostali wprowadzeni w temat przeszczepiania narządów. O aspektach medycznych, prawnych oraz etycznych transplantacji opowiedzieli uczniom dr hab. n. med. Teresa Nieszporek oraz dr hab. n. med. Aureliusz Kolonko. Na inauguracji obecny był także Rajmund Michalski – pacjent po przeszczepie nerki, który podzielił się z młodzieżą swoją historią dając świadectwo wartości podejmowanych w ramach Kampanii działań.

Działania szkół

Od lutego do końca maja uczniowie podejmowali w swoich środowiskach działania promujące ideę transplantacji wykazując się przy tym niezwykłym zaangażowaniem i kreatywnością. Wśród zorganizowanych działań znalazły się wykłady edukacyjne, spotkania z pacjentami po przeszczepieniu narządu oraz z osobami, których bliscy stali się dawcami, akcje organizowane we współpracy ze służbami mundurowymi, z instytucjami publicznymi i szkołami partnerskimi. Śląska młodzież docierała z przekazem do rozmaitych grup: pracowników urzędów, nauczycieli, harcerzy, sportowców, uczestników plenerowych imprez, gdzie z rozmachem zaznaczali swoją obecność, propagując wśród lokalnej społeczności oświadczenia woli i podejmując dyskusje na temat dawstwa narządów.

Happening w Parku Chopina zorganizowany przez uczniów LO ANIMATOR w Katowicach.

Happening w Parku Chopina zorganizowany przez uczniów LO ANIMATOR w Katowicach.


Finał akcji

Podczas GaliFinałowej, 21 czerwca 2017 r., czeki o wartości 1000 zł każdyotrzymały szkoły, które wykazały się największym zaangażowaniem w promowaniu idei transplantacji. Laureatami zostali:

  • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie
  • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie
  • Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR

Wyróżnienia otrzymali: Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. M. Kopernika w Rudzie Śląskiej, II Liceum Ogólnokształcące w ZSO nr 5 w Zabrzu.

Ekspert medyczny

dr hab. n. med. Teresa Nieszporek, Oddział Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych w SPSK. im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

dr hab. n. med. Teresa Nieszporek

dr hab. n. med. Teresa Nieszporek