Kampania 2016/2017 (małopolskie)

Inauguracja i szkolenie

W roku szkolnym 2016/2017 Kampania Drugie życie miała w Małopolsce swoją siódmą odsłonę. Do akcji przyłączyło się 15 placówek z regionu, które zostały przygotowane do samodzielnej pracy nad tworzeniem kampanii podczas uroczystej inauguracji, która odbyła się 26 stycznia 2017 r. w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Wiedzę na temat potrzeby przeszczepiania narządów przybliżyła uczniom dr n. med. Izabella Górkiewicz-Kot z Zespołu Kardiologów Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii. Aspekty prawne i etyczne przedstawione zostały przez dr Irenę Milaniak – regionalną koordynatorkę transplantacyjną. O osobistych doświadczeniach związanych z chorobą nerek, długotrwałą dializoterapią oraz życiem z przeszczepioną nerką opowiedziała młodzieży Dorota Ligęza – pacjentka, która już 6 lat żyje z nowym narządem.

Uczniowie z małopolskich szkół podczas inauguracji Kampanii Drugie życie w Krakowie.

Uczniowie z małopolskich szkół podczas inauguracji Kampanii Drugie życie w Krakowie.


Działania szkół

Uczniowie małopolskich szkół wykazali się niezwykłym zaangażowaniem i pomysłowością w tworzeniu własnych kampanii. Działania, które podejmowali, wychodziły daleko poza szkolne środowiska zyskując ogromny rozgłos w lokalnych mediach. Uczniowie organizowali akcje happeningowe w swoich miastach, uczestniczyli w lokalnych wydarzeniach, takich jak zawody sportowe, pikniki, festyny, dni otwarte szkoły, imprezy charytatywne, podczas których gorliwie rozdawali oświadczenia woli i podejmowali dyskusje na temat świadomego dawstwa narządów. Młodzież tworzyła własne materiały informacyjne: ulotki, plakaty, filmy video oraz skutecznie angażowała lokalne środowiska: pracowników urzędów, instytucje publiczne, placówki medyczne, służby mundurowe, sportowców do wspólnego działania na rzecz promowania idei transplantacji.

:Koncert rockowy „My dajemy koncert, Wy dajecie siebie”, zorganizowany przez uczniów ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej.

:Koncert rockowy „My dajemy koncert, Wy dajecie siebie”, zorganizowany przez uczniów ZS im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej.


Finał akcji

Podczas Gali Finałowej 19 czerwca 2017 r. w Krakowie Iwona Mazur – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych, wręczyła najbardziej zaangażowanym zespołom wyróżnienia oraz czeki charytatywne w wysokości 1000 zł. Nagrody główne za najlepsze kampanie promujące ideę transplantacji otrzymali:

  • Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej,
  • Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Miechowie
  • Zespół Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem.

Wyróżnione zostały: Zespół Szkół Samochodowych im. inż. Tadeusza Tańskiego w Nowym Sączu, Zespół Szkół nr 3 im.ks. prof.J. Tischnera w Wadowicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im W. Witosa w Nawojowej.

Ekspert medyczny:

Dr Irena Milaniak–koordynator pobierania narządów w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

Fot.10