Kampania 2015/2016 (podkarpackie)

Kampania społeczna Drugie życie na Podkarpaciu 2015/2016

Inauguracja i szkolenie

W roku szkolnym 2015/1016 kampania Drugie życie prowadzona była na terenie województwa podkarpackiego po raz drugi. W akcji wzięło udział 12 szkół ponadgimnazjalnych. Podczas uroczystej inauguracji 1 marca 2016 roku w Rzeszowie uczniowie oraz opiekunowie reprezentujący poszczególne szkoły zostali wprowadzeni w temat transplantacji uwzględniający aspekt medyczny, prawny oraz etyczny. Merytoryczne wsparcie młodzieży zapewnili podczas wydarzenia eksperci wspierający akcję: Ordynator Oddziału Nefrologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego im. F. Chopina w Rzeszowie – dr n. med. Wacław Bentkowski, lek. med. Stanisław Mazur – Prezes Centrum Medycznego MEDYK oraz dr n. med. Marzena Janas z Centrum Medycznego MEDYK, a także Katarzyna Ditrejnowska – pacjentka po przeszczepie nerki, która podzieliła się swoją historią dając świadectwo wartości podejmowanych w ramach Kampanii działań.

Uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Lesku podczas akcji plakatowania miasta.

Uczennice Liceum Ogólnokształcącego w Lesku podczas akcji plakatowania miasta.

Działania szkół

Od marca do końca maja uczniowie realizowali w swoich środowiskach działania promujące ideę transplantacji wykazując się niezwykłym zaangażowaniem. Wśród zorganizowanych działań znalazły się edukacyjne wykłady, projekcje filmów poruszających tematykę przeszczepów, konkursy oraz akcje plenerowe podczas których młodzież zachęcała nie tylko rówieśników, ale także całą lokalną społeczność do podpisania oświadczenia woli. W tym roku wartość zgody na oddanie narządów została poruszona nawet w formie  tanecznego spektaklu.

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 4 im Mikołaja Kopernika w Dębicy zaangażowani w ak-cję Drugie życie

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 4 im Mikołaja Kopernika w Dębicy zaangażowani w ak-cję Drugie życie

Kapituła i finał akcji

Podczas Gali Finałowej – 23 czerwca 2016 r. – czeki charytatywne o wartości 1000 zł każdy za przeprowadzenie najlepszych kampanii promujących ideę transplantacji otrzymali uczniowie z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie, Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaśle oraz z Zespołu Szkół nr 4 w Dębicy. Nagrody te uczniowie przekażą na dowolnie wybrany cel dobroczynny. Przyznane zostało także jedno wyróżnienie dla Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu.

Reprezentacja Akademickiego Liceum Ogólnokształcące z nagrodą główną przyznaną podczas Gali Finałowej Kampanii Drugie życie na Podkarpaciu

Reprezentacja Akademickiego Liceum Ogólnokształcące z nagrodą główną przyznaną podczas Gali Finałowej Kampanii Drugie życie na Podkarpaciu

Eksperci medyczni

Ekspertami medycznymi, którzy wspierali i edukowali młodzież z Podkarpacia byli Ordynator Oddziału Nefrologii Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego im. F. Chopina w Rzeszowie – dr n. med. Wacław Bentkowski, lek. med. Stanisław Mazur – Prezes Centrum Medycznego MEDYK oraz dr n. med. Marzena Janas z Centrum Medycznego MEDYK.

Patroni

Organizatorem akcji był Fresenius Medical Care Polska. W województwie podkarpackim patronat nad kampanią objęli: Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego, Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Centrum Medyczne MEDYK. Patronat medialny sprawowali: Radio Rzeszów oraz nowiny24.pl. W skali ogólnopolskiej akcję wspierali: ks. abp Wojciech Polak – Prymas Polski, Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia, Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, prof. Lech Cierpka, Krajowy Konsultant w dziedzinie Transplantologii Klinicznej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji, Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie”, Polska Federacja Pacjentów DIALTRANSPLANT oraz Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej.