Kampania 2015/2016 (małopolska)

Kampania społeczna Drugie życie w Małopolsce 2015/2016

Inauguracja i szkolenie

Szkoły z Małopolski zostały zaproszone do udziału w kampanii Drugie życie już po raz szósty. W tym roku w akcję zaangażowali się uczniowie z 17 placówek. Podczas uroczystej inauguracji 19 lutego 2016 roku w Krakowie młodzież została przygotowana do samodzielnej pracy nad tworzeniem kampanii w swoim środowisku szkolnym, a także poza nim, wśród lokalnej społeczności. Wiedzę na temat potrzeby przeszczepiania narządów przybliżył uczniom lek. med. Bogdan Niekowal z Zespołu Przeszczepiania Nerek w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Aspekty prawne i etyczne transplantacji poruszone natomiast zostały przez dr Irenę Milaniak – regionalną koordynatorkę pobierania narządów w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Niezwykle ważnym punktem programu były świadectwa pacjentów po przeszczepieniu: Małgorzaty Rejdych, Doroty Ligęzy oraz Marka Thiera, którzy wzmocnili przekaz dzieląc się osobistymi doświadczeniami oraz podkreślając wartość „drugiego życia”, które dał im przeszczep.

Działania szkół

W tym roku uczniowie małopolskich szkół wykazali się niezwykłą aktywnością i kreatywnością. Kampanie, które zrealizowali, wychodziły daleko poza szkolne środowiska zyskując ogromny rozgłos w lokalnych mediach. Organizując akcje happeningowe w swoich miastach oraz wykorzystując potencjał odbywających się wówczas lokalnych imprez plenerowych, młodzież dotarła do niezwykle szerokiego grona odbiorców podejmując z nimi dialog na temat świadomego dawstwa narządów oraz zachęcając do podpisywania oświadczeń woli.

Uczniowie PZ nr 3 w Oświęcimiu zaangażowani w kampanie Drugie życie.

Uczniowie PZ nr 3 w Oświęcimiu zaangażowani w kampanie Drugie życie.

Kapituła i Gala Finałowa

Podczas Gali Finałowej 21 czerwca 2016 w Krakowie dr n. med. Wojciech Marcinkowski – Zastępca Dyrektora Medycznego Fresenius Medical Care Polska wraz z Iwoną Mazur – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Osób Dializowanych wręczyli zwycięzcom dyplomy oraz czeki charytatywne. Nagrody główne za najlepsze kampanie promujące ideę transplantacji otrzymali uczniowie z Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu, Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem oraz Zespołu Szkół im. ks. Józefa Tischnera w Dobczycach. Czekami uczniowie wesprą wybrany przez siebie cel charytatywny.

8.Wręczenie nagrody głównej reprezentacji Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych z Zakopanego podczas Gali Finałowej w Krakowie.

8. Wręczenie nagrody głównej reprezentacji Zespołu Szkół Hotelarsko Turystycznych z Zakopanego podczas Gali Finałowej w Krakowie.

Eksperci medyczni

Wsparciem merytorycznym w zakresie medycznych aspektów przeszczepiania narządów służyli lek. med. Bogdan Niekowal z Zespołu Przeszczepiania Nerek w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II oraz Dr Irena Milaniak – koordynator pobierania narządów w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II.

Patroni

Organizatorem akcji był Fresenius Medical Care Polska. W województwie małopolskim patronat nad kampanią objęli: Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Małopolskie Kuratorium Oświaty. Patronat medialny sprawowali: TVP Kraków, Gazeta Krakowska oraz radio Kraków. W skali ogólnopolskiej akcję wspierali: ks. abp Wojciech Polak – Prymas Polski, Konstanty Radziwiłł – Minister Zdrowia, Anna Zalewska – Minister Edukacji Narodowej, prof. Lech Cierpka, Krajowy Konsultant w dziedzinie Transplantologii Klinicznej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji, Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie”, Polska Federacja Pacjentów DIALTRANSPLANT oraz Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej.