Kampania 2013/2014 (śląskie)

Kampania społeczna Drugie życie na Śląsku 2013/2014

Kampania społeczna Drugie życie w roku szkolnym 2013/2014 prowadzona była pierwszy raz na terenie województwa śląskiego. W kampanii udział wzięły 42 szkoły ponadgimnazjalne z całego regionu. Organizatorem akcji, podobnie jak w innych województwach, był Fresenius Medical Care Polska.

Harcerze rozdają oświadczenia woli mieszkańcom Katowic - inauguracja akcji na Śląsku.

Harcerze rozdają oświadczenia woli mieszkańcom Katowic – inauguracja akcji na Śląsku.

Organizacja

Od marca do czerwca br. członkowie zespołów, które organizowały akcje promujące przeszczepianie narządów w 42 śląskich szkołach ponadgimnazjalnych wymyślali i wprowadzali w życie działania propagujące ideę transplantacji. Od organizatorów akcji uczniowie otrzymali jedynie komplet materiałów promocyjnych: oświadczenia woli, koszulki, plakaty, filmy edukacyjne, broszury, wpinki i naklejki. O tym, jak wyglądała kampania, decydowali sami. Barwne happeningi, specjalne koncerty, inscenizacje teatralne, imprezy sportowe, konkursy plastyczne, spotkania z przedstawicielami władz – to tylko niektóre z działań, jakie uczniowie prowadzili w szkołach i poza nimi, w tym m.in. w urzędach, parafiach czy mediach. Uczestnicy akcji rozdali 40 tys. oświadczeń woli i dotarli do co najmniej 100 tysięcy osób.

„W pierwszej edycji kampanii Drugie życie na Śląsku szkoły uczestniczące w akcji wykazały się dużym zaangażowaniem i pomysłowością w promowaniu idei transplantacji. Spotkałem się z większością szkół osobiście, podczas wykładów prowadzonych dla młodzieży w ramach akcji. Ich działania były nie tylko kreatywne, ale też bardzo odważne. Z wielką łatwością uczniowie wychodzili ze swoją inicjatywą poza mury szkolne, angażując tym samym w kampanię lokalną społeczność, władze samorządowe czy media.” – mówi dr n. med. Wojciech Marcinkowski, główny konsultant medyczny „Drugie życie” i Zastępca Dyrektora Medycznego Fresenius Nephrocare Polska.

Bieg po nowe życie - sposób na promocje oświadczeń woli w wykonaniu śląskiej młodzieży.

Bieg po nowe życie – sposób na promocje oświadczeń woli w wykonaniu śląskiej młodzieży.

Zwycięzcy

Nagrodzone szkoły:
• Powiatowy Zespół Szkół w Lędzinach,
• IV Liceum Ogólnokształcące w Sosnowcu,
• Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żorach.

Wyróżnione szkoły:
Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, III Liceum Ogólnokształcące w Częstochowie, Zespół Szkół w Żarkach, Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych oraz Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich z Tarnowskich Gór.

Patroni

Patronat nad śląską kampanią objęli: Prymas Polski abp Józef Kowalczyk, Arcybiskup Wiktor Skworc – Metropolita Katowicki, Piotr Litwa – Wojewoda Śląski, Aleksandra Skowronek – Wicemarszałek Województwa Śląskiego, Śląski Kurator Oświaty – Stanisław Faber, prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki – Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela – Dyrektor SP Szpitala Klinicznego im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach a także Chorągiew Śląska Związku Harcerstwa Polskiego. Patronat naukowy nad kampanią objęli: prof. dr hab. med. Lech Cierpka – Konsultant Krajowy w dziedzinie Transplantologii Klinicznej, prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Nefrologii, dr hab. n. med. Grzegorz Budziński – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Transplantologii Klinicznej oraz prof. dr hab. n. med. Marian Zembala – Dyrektor Naczelny Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Patronujące kampanii media to TVP Katowice, Polskie Radio Katowice oraz Dziennik Zachodni. W skali ogólnopolskiej przedsięwzięciu patronują także: Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych i Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant. Organizatorem akcji jest Fresenius Medical Care Polska.

Henryk Szeląg, po przeszczepie nerki podczas wywiadu dla radia PRM FM.

Henryk Szeląg, po przeszczepie nerki podczas wywiadu dla radia PRM FM.