Kampania 2014/2015 (podkarpackie)

Kampania społeczna Drugie życie na Podkarpaciu 2014/2015

Inauguracja

Już w ubiegłym roku Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, koordynator kampanii w województwie  małopolskim zabiegało o rozpoczęcie akcji również w województwie podkarpackim. W tym roku się to nareszcie udało. Po ogłoszeniu rekrutacji ostatecznie zgłosiło się 15 szkół. 24 lutego w stolicy regionu – Rzeszowie, odbyło się spotkanie inauguracyjne, na którym młodzież oraz nauczyciele ze szkół uczestniczących w projekcie dowiedzieli się czym jest transplantacja, dlaczego przeszczepiamy narządy oraz jakie są przepisy i aspekty etyczne dotyczące tej metody leczenia. Te tematy zostały zaprezentowane przez ekspertów: dr Wacława Bentkowskiego – Ordynatora Oddziału Nefrologii Szpitala Specjalistycznego im. F. Chopina w Rzeszowie (eksperta medycznego Kampanii), dr Stanisława Mazura – założyciela Centrum Medycznego Medyk, od lat działający na rzecz promocji idei transplantacji w woj. podkarpackim, Krystynę Murdzek – prezesa Polskiego Stowarzyszenia Sportu po Transplantacji oraz Katarzynę Ditrejnowską – pacjentkę po przeszczepieniu nerki. Tak przygotowani uczniowie wrócili do swoich szkół z zadaniem przygotowania kampanii społecznej i edukacji swojego otoczenia.

Szkolni koordynatorzy kampanii Drugie życie z LO w Strzyżewie.

Szkolni koordynatorzy kampanii Drugie życie z LO w Strzyżewie.

Zwycięzcy

Czas na realizację działań upłynął z końcem maja. Po tej dacie do biura stowarzyszenia napływały raporty, które zostały ocenione przez Kapitułę kampanii. Jak się okazało, jak co roku nie było łatwo. Po długich obradach do ścisłej czołówki przeszło 5 projektów. Oceniane były przede wszystkim kreatywność, samodzielność oraz zaangażowanie i zasięg społeczny przeprowadzonych działań. W końcu podjęto decyzję i wyróżniono:

Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie

Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Lesku

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie czeków charytatywnych w wysokości 1000 zł ufundowanych przez organizatora – firmę Fresenius Medical Care Polska, nastąpiło 22 czerwca w Rzeszowie. W tym roku na szczególną uwagę zasługują dwa filmy przygotowane przez uczniów z LO w Strzyżowie oraz LO z Leska. Kampania Drugie życie edukuje uczniów nie tylko z zakresu idei transplantacji. Młodzi ludzie uczą się również pracy w grupach, planowania, współpracy z instytucjami publicznymi i prywatnymi oraz jak się w tym roku okazało doskonalą swoje umiejętności w pisaniu scenariuszy i reżyserii a także aktorstwie.

LO w Strzyżewie z nagrodą główną.

LO w Strzyżewie z nagrodą główną.

Patroni

Organizatorem akcji był Fresenius Medical Care Polska. W województwie podkarpackim patronat nad kampanią objęli: Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Polskie Radio Rzeszów. W skali ogólnopolskiej akcję wspierali: Prymas Polski abp Wojciech Polak, Minister Edukacji Narodowej, Stowarzyszenie „Życie po przeszczepie”, Polskie Stowarzyszenie Sportu po Transplantacji, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Polska Federacja Pacjentów DIALTRANSPLANT. Patronat naukowy nad akcją objął prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka – Krajowy Konsultant w dziedzinie Transplantologii Klinicznej.