Kampania 2013/2014 (małopolskie)

Kampania społeczna Drugie życie w Małopolsce 2013/2014

Inauguracja

V edycja kampanii Drugie życie w Małopolsce (VI. w skali kraju ) została zainaugurowana 24 stycznia 2013 roku. Młodzież z 32 małopolskich szkół, która zdecydowała się realizować kampanię w swoich środowiskach lokalnych, spotkała się ze specjalistami podczas warsztatów szkoleniowych. Do grona ekspertów, którzy edukowali młodzież z zakresu medycznych aspektów przeszczepiania narządów weszli lekarze nefrolodzy ze stacji dializ, chirurdzy, koordynatorzy transplantacyjni oraz osoby po przeszczepieniu.

Zwycięzcy 5. edycji kampanii Drugie życie w Małopolsce.

Zwycięzcy 5. edycji kampanii Drugie życie w Małopolsce.

Patroni

Organizatorem akcji był Fresenius Medical Care Polska. W województwie małopolskim patronat nad kampanią objęli: Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Małopolskie Kuratorium Oświaty. Patronat medialny sprawowali: Radio Plus oraz Zdrowie w Krakowie. W skali ogólnopolskiej akcję wspierali: Prymas Polski abp Józef Kowalczyk, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Polska Federacja Pacjentów DIALTRANSPLANT.