Kampania 2012/2013 (małopolskie)

Kampania społeczna Drugie życie w Małopolsce 2012/2013

Inauguracja

26 października 2012 roku w auli X LO w Krakowie odbyło się uroczyste rozpoczęcie IV edycji kampanii Drugie życie w Małopolsce. Tego samego dnia uczniowie z 30 zakwalifikowanych szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez lekarzy – specjalistów, z zakresu nefrologii i transplantologii oraz pacjentów po przeszczepieniu. Celem spotkania było przygotowanie młodzieży do prowadzenia własnych akcji, promujących przeszczepianie narządów.

Szkolenie dla małopolskiej młodzieży w zakresie medycznych aspektów przeszczepiania narządów.

Szkolenie dla małopolskiej młodzieży w zakresie medycznych aspektów przeszczepiania narządów.

Zwycięzcy

Zwycięzcami akcji zostali:

  • Zespół Szkół w Zawoi Wilcznej
  • Powiatowy Zespół nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach
  • Powiatowy Zespół nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku
Zwycięzcy 5. edycji kampanii Drugie życie, w skali kraju, a 4. w Małopolsce.

Zwycięzcy 5. edycji kampanii Drugie życie, w skali kraju, a 4. w Małopolsce.

 

Patroni

Organizatorem akcji był Fresenius Medical Care Polska. W województwie małopolskim patronat nad kampanią objęli: Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Małopolskie Kuratorium Oświaty. Patronat medialny sprawowali: Radio Plus oraz Zdrowie w Krakowie. W skali ogólnopolskiej akcję wspierali: Ministerstwo Zdrowia, Minister Edukacji Narodowej, Prymas Polski abp Józef Kowalczyk, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych, Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Polska Federacja Pacjentów DIALTRANSPLANT.