Finał (kujawsko-pomorskie)

Trzy czeki charytatywne, o wartości 1000 zł każdy, 17.12.2012 odebrali przedstawiciele szkół wyróżnionych w pierwszej kujawsko-pomorskiej edycji kampanii „Drugie życie”. Czeki ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz firmę Fresenius Medical Care Polska (FMCP) otrzymali uczniowie z Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy, Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu. Zwycięzcy przekażą czeki na wybrane cele charytatywne.

Gala Finałowa kampanii „Drugie życie” odbyła się w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku. Gościliśmy tego dnia dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Kryna, przedstawiciela Fresenius Medical Care Polska (FMCP)  panią Martę Andrzejewską, wojewódzkiego konsultanta transplantologii prof. dr hab. n. med. Zbigniewa Włodarczyka, wojewódzkiego koordynatora transplantacyjnego mgr Aleksandrę Woderską, przedstawicieli mediów patronackich,  lekarzy oraz pracowników słuzby zdrowia, osoby po przeszczepie, które brały udział w spotkaniach z młodzież- panią Monikę Siekierkę, pana Jana Stępniaka i pana Henryka Szeląga oraz przede wszystkim przedstawicieli szkół wraz z opiekunami.

Zakwalifikowane do programu szkoły otrzymały od organizatorów pakiet materiałów promocyjnych: oświadczenia woli, koszulki, plakaty, filmy edukacyjne, broszury, wpinki i naklejki. O tym, jak wyglądała kampania, decydowali sami uczniowie.

Od października do grudnia zespoły organizujące akcję w 32 kujawsko-pomorskich szkołach średnich dotarły do ok. 100 tysięcy osób. Młodzi ludzie nie ograniczali się do działań na terenie własnych szkół – często przekraczali ich progi i, wraz ze specjalistami, nieśli wiedzę o transplantacji do różnych środowisk. W trakcie kampanii uczniowie wymyślali i wprowadzali w życie własne działania promujące tę metodę leczenia. Barwne happeningi, koncerty, inscenizacje teatralne, imprezy sportowe, konkursy plastyczne, spotkania z przedstawicielami władz, nowe strony internetowe dotyczące przeszczepów – to tylko wybrane działania, które od września uczniowie prowadzili w szkołach, swoich miejscowościach, mediach i parafiach w czasie kampanii „Drugie życie”.

Pomysłowość, zaangażowanie i zapał uczniów oceniali członkowie Kapituły, w skład której weszli przedstawiciele organizatorów: Urzędu Marszałkowskiego i firmy Fresenius Medical Care Polska oraz patronów kampanii: reprezentanci Biskupa Diecezji Włocławskiej Wiesława Meringa, Biskupa Diecezji Pelpińskiej Ryszarda Kasyny, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, TVP Bydgoszcz, Gazety Pomorskiej i eksperci, którzy brali udział w spotkaniach z uczniami. Członkowie Kapituły przyznali najbardziej zaangażowanym zespołom trzy nagrody w wysokości 1000 zł ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz firmę Fresenius Medical Care Polska. Nagrodzeni uczniowie przekażą pieniądze na wybrane cele charytatywne.

Nagrodzone szkoły:

– Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy,

– Zespół Szkół Technicznych w Kcyni,

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu.

Wyróżnione szkoły:

– II Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy,

– Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Bydgoszczy,

– Zespół Szkół Medycznych, VIII LO w Bydgoszczy,

– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy,

– V Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Toruniu,

– Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Żninie.

Uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych z Bydgoszczy promowali idee kampanii podczas zorganizowanej przez siebie „Wampiriady” tzn. akcji zbierana krwi. Wzięli udział w spotkaniu z członkami bydgoskiego bractwa motocyklowego „Motobydzia”, w trakcie którego rozdawali oświadczenia woli oraz zapoznawali uczestników z tematyką transplantacyjną, zorganizowali także prelekcję dla zaprzyjaźnionej szkoły. Ponadto uczniowie rozdawali oświadczenia woli mieszkańcom Bydgoszczy po zakończonych mszach św., w lokalnych marketach oraz w internatach.

Niezwykłą intensywnością działań zasłużył na nagrodę Zespół Szkół Technicznych z Kcyni. Uczniowie zorganizowali konferencję poświęconą transplantacji w swojej oraz w zaprzyjaźnionej szkole. Podjęli dialog z Burmistrzem Piotrem Hemmerlingiem oraz ratownikami medycznymi. Odwiedzili Ochotniczą Straż Pożarną. Godnym uwagi działaniem było utworzenie stoiska na kcyńskim Rynku, gdzie młodzi ludzie rozdawali oświadczenia woli oraz rozmawiali z mieszkańcami. W wielu miejscach Kcyni utworzyli punkty, w których można było pobrać oświadczenia woli. W szkole zorganizowali konkurs na najlepszy plakat promujący akcję. Na zakończenie kampanii uczniowie, trzymając się za ręce z osobami oczekującymi na przeszczep, ułożyli „Serce Jedności” na Rynku w Kcyni.

Uczniowie szkoły w Świeciu zaskoczyli oryginalnymi pomysłami. Zorganizowali ogromną imprezę sportowo-edukacyjną, w której udział wzięli m.in. przedstawiciele lokalnych władz, nauczyciele oraz uczniowie – także z sąsiednich szkół. Ponadto uczniowie wzięli udział w spotkaniach z Radą Miasta oraz Radą Powiatu, w trakcie których rozdawali oświadczenia woli politykom oraz mogli poznać ich stanowisko w tej sprawie. Odwiedzili również zakład poprawczy oraz rozdawali oświadczenia woli w miejscowym markecie. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w konkursie na najlepszy plakat promujący kampanię. Rozmach akcji oraz doskonała koordynacja działań podczas organizacji imprezy dla ok. 1200 osób, wywarły wielkie wrażenie na Kapitule kampanii.

Do województwa kujawsko-pomorskiego „Drugie życie” trafiło pierwszy raz. W roku szkolnym 2012/2013 w kampanii udział wzięły 32 szkoły z 19 miejscowości: Bydgoszczy, Bielic, Grubna, Inowrocławia, Kcyni, Koronowa, Kruszwicy, Łasina, Mogilna, Nowem, Przemystki, Radziejowa, Sępólna Krajeńskiego, Solca Kujawskiego, Świecia, Torunia, Więcborka, Włocławka oraz Żnina. Inauguracja kampanii odbyła się 3 października br. w ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku. W trakcie kampanii uczniowie rozdali ponad 50 tysięcy oświadczeń woli.

Celem kampanii „Drugie życie” jest wyjaśnienie istoty transplantacji młodym ludziom, rozwianie ich wątpliwości i walka z mitami, które narosły wokół przeszczepiania narządów w ostatnich latach. Takiemu podejściu do promocji transplantacji sprzyja formuła kampanii, która zakłada, że uczniowie sami organizują działania w swoich szkołach i środowiskach. Organizatorzy wspierają ich dostarczając materiały informacyjne i promocyjne oraz koordynując spotkania z ekspertami.

Szczególne podziękowania nalezą się prof. dr hab. n. med. Zbigniewowi Włodarczykowi oraz mgr Aleksandrze Woderskiej, którzy dotarli do wielu szkół w całym województwie, by przebliżyć tematykę transplantacji, osobiście porozmawiać z młodzieżą i odpowiedzieć na ich pytania.

Przedstawiciele nagrodzonych szkół wraz z opiekunami oraz dyrektor Piotr Kryn, Marta Andrzejewska i prof. Włodarczyk.

Marta Andrzejewska, dyrektor Piotr Kryn oraz prof. Zbigniew Włodarczyk.

Dyplomy wręczone uczestnikom kampanii.

Gala Finałowa kampanii „Drugie zycie” w województwie kujawsko-pomorskim.