Kampania Drugie życie na finiszu.

By on Kwiecień 20, 2017

Zbliża się termin oddania raportu z przebiegu akcji.

FORMA RAPORTU

Działania uczniów, zaangażowanych w kampanię społeczną Drugie życie powoli dobiegają końca. Następnym krokiem jest przygotowanie przez szkolne zespoły, które biorą udział w akcji, raportu z przeprowadzonych działań. Forma raportu, sprawozdania z przeprowadzonych akcji promujących transplantację w roku szkolnym 2016/2017 jest dowolna. Może być to opracowanie w postaci tekstu, prezentacja multimedialna, film, itp.

TERMINY

Uczniów z województwa wielkopolskiego prosimy o przygotowanie i przesłanie raportów do 10 maja 2017 r. 

Uczniowie z województwa dolnośląskiego mogą przesyłać swoje sprawozdania do 17 maja 2017 r.

ADRESY

Raporty proszę przesłać drogą mailową (kinga@perpetuummedia.pl) lub pocztową na adres:

Kampania społeczna Drugie życie

Ul. Zagórze 2/18

61-112 Poznań

(liczy się data stempla pocztowego)

Raporty zostaną zaprezentowane Kapitule Kampanii, w skład której wchodzą organizatorzy akcji, eksperci medyczni oraz patroni honorowi. Kapituła obradować będzie w drugiej połowie maja i wyłoni szkoły, które zostaną laureatami akcji (otrzymają czek o wartości 1000 zł, który będzie można przeznaczyć na dowolny cel dobroczynny). Członkowie Kapituły dodatkowo wskażą które szkoły należy wyróżnić. Oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, wyróżnień oraz podziękowań będzie miało miejsce w czerwcu, w Poznaniu i we Wrocławiu.

Musisz się zalogować, aby komentować Login