Drugie życie „w praktyce”

By on Październik 4, 2016

czyli słów kilka o organizacji kampanii 

Idea

W Polsce zbyt mała liczba organów do przeszczepu stanowi jedną z głównych przyczyn ograniczających liczbę transplantacji, które dla wielu chorych są jedynym ratunkiem. Mimo, że w naszym kraju obowiązuje zasada zgody domniemanej, zgodnie z którą każdy, kto nie zgłosił się do Centralnego Rejestru Sprzeciwów jest potencjalnym dawcą narządów, transplantolodzy często spotykają się z negatywnym nastawieniem rodzin zmarłych do pobierania narządów.

Statystyki prowadzone przez Poltransplant, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji w Polsce, są alarmujące. W 2016 roku (do maja) przeprowadzono 557 transplantacji, w tym 370 przeszczepień nerki. W roku ubiegłym, w analogicznym okresie, liczba przeszczepień wyniosła 621. Mamy do czynienia z tendencją spadkową. Statystyki dotyczące transplantacji są  wciąż jednymi z najniższych w Europie.

Celem kampanii  Drugie życie jest promowanie przeszczepiania narządów, informowanie o korzyściach, które niesie za sobą ta terapia oraz edukacja w zakresie zagadnień medycznych, prawnych i etycznych związanych z przeszczepianiem narządów w naszym kraju.

Zasady

Kampania Drugie życie adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy wysyłają zaproszenia do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z danego województwa. Do udziału w kampanii kwalifikuje się 30 placówek – decyduje kolejność zgłoszeń. Pozostałe szkoły, które nie znalazły się na liście podstawowej dostają szansę na zakwalifikowanie w dodatkowym głosowaniu na portalu facebook.com i walczą o dwa rezerwowe miejsca. Tym samym,  w każdym z województw w kampanii udział biorą 32 szkoły ponadgimnazjalne.

Przed rozpoczęciem działań organizatorzy zapraszają uczestników kampanii na szkolenie z zakresu wiedzy o transplantologii. Wykładowcami są lekarze różnych specjalności, przedstawiciele duchowieństwa, prawnicy, osoby po przeszczepieniu oraz te, które na przeszczep nadal czekają.  W czasie szkolenia młodzież ma więc szanse poznać różne aspekty transplantacji. Uzyskaną wiedzę uczniowie wykorzystują  w planowaniu własnych kampanii.

Organizatorami i reżyserami wszystkich działań w ramach kampanii są jej uczestnicy: uczniowie pod kierownictwem szkolnego koordynatora. Zespoły otrzymują od organizatorów pomoc w koordynowaniu działań oraz komplet niezbędnych materiałów promocyjnych: oświadczenia woli, koszulki, plakaty, balony, wpinki i naklejki.

Działania

W ramach kampanii Drugie życie uczniowie mogą wykazać się wyobraźnią, kreatywnością oraz umiejętnościami organizatorskimi. Przez realizowanie własnych akcji na terenie szkół, w swoich miejscowościach i lokalnych środowiskach promują transplantację. Docierają nie tylko do swoich rówieśników, ale także do rodzin, sąsiadów, pracowników dużych firm, urzędników itp. Przez barwne happeningi, marsze, spotkania z ekspertami medycznymi i osobami po przeszczepieniu inicjują dyskusję na temat świadomego dawstwa narządów.

Oświadczenie woli

Podpisanie oświadczenia woli, niewielkiego kartonika zawierającego dane osobowe, jest symboliczną zgodą na oddanie narządów do przeszczepienia po śmierci. O swojej woli należy zawsze powiadomić bliskich – pozwoli to zdjąć z rodziny ciężar podejmowania decyzji w sytuacji bólu i straty ukochanej osoby.

Wypełniony dokument należy nosić zawsze przy sobie, najlepiej z dokumentami, które (jeśli zaistnieje taka potrzeba) będą sprawdzone w celu ustalenia tożsamości.

Dystrybucja oświadczeń woli jest jednym z priorytetowych działań w ramach kampanii Drugie życie. Nie bójcie się jednak podejmować wyzwań. Niech galeria zdjęć będzie dla Was inspiracją!

 

Musisz się zalogować, aby komentować Login