[Wlkp] Finał szóstej edycji kampanii “Drugie życie” w Wielkopolsce

By on Czerwiec 8, 2014

Zwycięzcy kolejny raz rozdadzą pieniądze na cele charytatywne.

Trzy czeki charytatywne, o wartości 1000 zł każdy, odebrali w czwartek (5.06.2014) przedstawiciele szkół nagrodzonych w szóstej edycji kampanii „Drugie życie” w Wielkopolsce. Kolejnych sześć zespołów szkolnych, które przez ostatnich kilka miesięcy promowało transplantacje w swoich środowiskach otrzymało wyróżnienia. Czeki ufundowane przez Wicewojewodę Wielkopolskiego Przemysława Pacię, Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz organizatora kampanii, firmę Fresenius Medical Care Polska (FMCP) trafiły do uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu, Zespołu Szkół w Przemęcie oraz Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim. Zwycięzcy przekażą je na wybrane cele charytatywne.

„Około 1000 osób w całej Polsce czeka dziś na przeszczep nerki. Barierą, która oddziela ich od drugiego życia, nie jest brak pieniędzy w systemie, a niedostateczna liczba narządów do przeszczepu. Około 40 % z osób czekających na transplantacje to pacjenci sieci Centrum Dializ Fresenius. Nasza determinacja do tego, by każdy pacjent, który pod względem medycznym ma możliwość uzyskania przeszczepu otrzymał go, zdecydowanie wzrosła od czasu, gdy dzięki ‚Drugiemu życiu’ zobaczyliśmy, jak bardzo w działania na rzecz transplantacji potrafią zaangażować się młodzi ludzie” – mówi Teresa Dryl-Rydzyńska, prezes zarządu Fresenius Medical Care Polska.

„W tegorocznej edycji charakterystyczne było to, że uczniowie wykazali się ogromną samodzielnością. Po raz pierwszy w historii naszej kampanii sami rozpoczęli akcję „Drugie życie” w swoich środowiskach. Pomysły na inaugurację były bardzo różnorodne, tak jak dalsze starania szkół. Każda placówka podjęła przynajmniej jedno działanie, które wyróżniało ją spośród innych, dlatego też wybranie trzech, najbardziej kreatywnych i zaangażowanych zespołów nie było łatwym zadaniem. Choć kampania odbywa się w Wielkopolsce po raz szósty, uczniowie wciąż zaskakują nas swoimi pomysłami na promowanie transplantacji i świadomego dawstwa narządów.” – dr hab. n. med. Maciej Głyda, główny konsultant medyczny „Drugie życie” i Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Transplantologii Klinicznej w Wielkopolsce i Lubuskiem.

Od października 2013 roku do końca maja br. członkowie zespołów, które organizowały akcje promujące przeszczepianie narządów w 32 wielkopolskich szkołach ponadgimnazjalnych wymyślali i wprowadzali w życie działania promujące przeszczepianie narządów. Od organizatorów akcji uczniowie otrzymali wyłącznie komplet materiałów promocyjnych: oświadczenia woli, koszulki, plakaty, filmy edukacyjne, broszury, wpinki i naklejki. O tym, jak wyglądała kampania, decydowali sami. Barwne happeningi, specjalne koncerty, inscenizacje teatralne, imprezy sportowe, konkursy plastyczne, spotkania z przedstawicielami władz – to tylko niektóre z działań, jakie uczniowie prowadzili w szkołach i poza nimi, w tym m.in. w urzędach, parafiach czy mediach. Uczestnicy akcji rozdali 40 tys. oświadczeń woli i dotarli do co najmniej 100 tysięcy osób.

Pomysłowość, zaangażowanie i zapał uczniów oceniali członkowie Kapituły, w skład której weszli przedstawiciele organizatorów i partnerów kampanii. Dziś w Sali Sesyjnej Urzędu Wojewódzkiego członkowie Kapituły wręczyli najbardziej zaangażowanym zespołom wyróżnienia i nagrody w wysokości 1000 zł ufundowane przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz firmę Fresenius Medical Care Polska. Nagrodzeni uczniowie przekażą pieniądze na wybrane cele charytatywne.

Nagrodzone szkoły:

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu
  • Zespół Szkół w Przemęcie
  • Liceum Ogólnokształcące Sióstr Salezjanek w Ostrowie Wielkopolskim

Wyróżnione szkoły: ZSO w Gostyniu, I LO w Gnieźnie, I LO w Jarocinie, I LO w Chodzieży, IV LO w Lesznie, II LO w Ostrowie Wlkp.

W Polsce na przeszczep czeka dziś ponad 1530 osób. Najwięcej, bo niemal 1000, na transplantację nerek. Czas, który upływa od momentu wpisania na listę oczekujących na transplantację do samej operacji, przekroczył w naszym kraju 11 miesięcy. Dla wielu chorych to za długo. Umierają, nie doczekując nowego narządu.

Kampania „Drugie życie” ruszyła w roku szkolnym 2008/2009 roku. Do dziś, we wszystkich województwach, gdzie była organizowana (kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i śląskie), wzięło w niej udział ok. 190 tys. uczniów z blisko 540 szkół. Młodzi ludzie rozdali ponad 590 tys. oświadczeń woli, a zwycięzcy wsparli czekami charytatywnymi kilkadziesiąt osób i instytucji. Od 2010 roku kampania „Drugie życie” w niektórych województwach (m. in. w Wielkopolsce) jest częścią uruchomionego przez Polską Unię Medycyny Transplantacyjnej „Partnerstwa dla Transplantacji”, ogólnopolskiego programu rozwoju przeszczepiania narządów.

Kampanię „Drugie życie” w regionie zorganizowała firma Fresenius Medical Care Polska. Działaniom patronują: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Wicewojewoda Wielkopolski Przemysław Pacia, Metropolita Poznański abp Stanisław Gądecki, Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Patronat
medialny sprawują: TVP Poznań, Radio Merkury i Głos Wielkopolski. W skali ogólnopolskiej kampanię wspierają: Prymas Polski, Polska Unia Medycyny Transplantacyjnej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych i Polska Federacja Pacjentów Dialtransplant.

Musisz się zalogować, aby komentować Login